O nas

Kancelaria Rachunkowa J&J Sp. z o.o. Sp.k powstała wskutek przekształcenia formy prawnej działalności rachunkowej prowadzonej pod nazwą Biuro Rachunkowe MARTA które swoja działalność rozpoczęło w 1999 roku.

Firma obsługiwała w okresie swojej działalności od roku 2007 do 2011 poza mikro i małymi przedsiębiorstwami również Spółki kapitałowe z grupy Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co ( Spółkę produkującą Chipsy w Nysie oraz dwie spółki zależne).
Praktyka i doświadczenie

Priorytetem naszej działalności jest Twoje bezpieczeństwo i wygoda. Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Dzięki nam nie będą Ci już spędzały snu z powiek.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy, jak też spółki prawa handlowego i grupy kapitałowe z polskim i zagranicznym kapitałem.

Posiadamy doświadczenie:

1. W zakresie wdrożenia i obsługi zintegrowanych systemów księgowych w jednostkach produkcyjnych.

2. Sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych.

3. Zapewniamy kompleksową usługę w zakresie tworzenia i rejestracji Spółek kapitałowych.
Księgi rachunkowe

• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,

• przygotowywanie planu kont,

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

• konsultacje księgowe i podatkowe,

• ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,

• sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,

• projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),

• dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,

• sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,

• uzgadnianie sald należności i zobowiązań.
Obsługa kadrowo płacowa

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,

• obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

• sporządzanie pasów wynagrodzeń,

• wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,

• przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],

• przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

• przygotowywanie deklaracji PFRON,

• przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,

• pomoc w organizacji szkoleń BHP,

• nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

• ewidencja kosztów i przychodów,

• ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

• ewidencje podatku od towarów i usług,

• obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,

• dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,

• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

• ewidencje podatku od towarów i usług,

• obsługa pracowników,

• rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Usługi dodatkowe

• obsługa oraz pomoc przy wdrażaniu zintegrowanego systemu (ERP),

• pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,

• pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,

• rejestracja działalności gospodarczej,

• przygotowywanie przelewów dla klienta,

• pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu.

Kancelaria czynna od : Pon - Pią: 7 - 15​​

48-300 Nysa ul. Sucharskiego 8/2

tel. +48 77 433 08 68

+48 509 212 868

email: janik@biuronysa.pl