Jesteśmy profesjonalistami, których potrzebujesz.


Jesteśmy profesjonalistami, których potrzebujesz.


Jesteś właścicielem firmy? Twój biznes jest nieduży, a może zatrudniasz kilkadziesiąt osób? Jakikolwiek model wybrałeś dla siebie, wiemy jedno: chcesz się na nim skupić. Nasza firma od 2000 roku zajmuje się obsługą księgową oraz kadrową firm z Nysy i okolic, aby ich Właściciele rozwijali swój biznes, a nie uczyli się przepisów podatkowych.

Priorytetem naszej działąlności jest Twoje bezpieczeństwo i wygoda. Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Dzięki nam nie będą Ci już spędzały snu z powiek.

Świadczymy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany, jak też spółki prawa handlowego i grupy kapitałowe z polskim i zagranicznym kapitałem.

Posiadamy doświadczenie w pracach w zakresie wdrożenia i obsługi systemu księgowego klasy ERP (TETA) w jednostce produkcyjnej.

skontaktuj się z nami!

Do usług!


Księgi rachunkowe

Rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe to niezbędny element funkcjonowania każdej firmy. Naszą uwagę skupiamy na poprawności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, co pozwala na dalszą analizę spółki oraz na zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów.

Kadry i płace

Dobry Pracownik to siła firmy. Przygotowujemy pełną dokumentację zatrudnienia, pomożemy ze szkoleniami BHP i rozliczymy Pracowników co miesiąc.

Księgi przychodów i rozchodów

KPiR to najpopularniejszy rodzaj ewidencji, którego używa się w księgowości uproszczonej. Na podstawie prowadzonej dla Ciebie na bierząco dokumentacji, bez problemu wyliczymy Twoje zobowiązania podatkowe.

Ewidencje ryczałtowe

Dla Podatników, którzy wybiorą zapłatę podatku w formie ryczałtu, prowadzimy ewidencje podatku od towarów i usług.

Henryk Janik - właściciel Biura Rachunkowego Marta

Księgi rachunkowe


 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • konsultacje księgowe i podatkowe,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań.

Obsługa kadrowo płacowa


 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ],
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów


 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych


 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usługi dodatkowe


 • obsługa oraz pomoc przy wdrażaniu zintegrowanego systemu (ERP),
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla klienta,
 • pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu.

Zespół Biura Rachunkowego Marta

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!


Aby uzyskać szczegółową ofertę, poznać warunki współpracy, zadać jakiekolwiek pytaie.. skontaktuj się z Nami!

48-304 Nysa
Ul. mjr Henryka Sucharskiego 8/2

77 433 08 68

509 212 868

janik@biuronysa.pl