Co oferujemy naszym klientom?

Nasze biuro rachunkowe zapewnia szeroki zakres usług, dbając o rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, wspieramy firmy oferując im spersonalizowane rozwiązania księgowe.

Oferowane usługi

Księgi rachunkowe

 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • przygotowywanie planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • konsultacje księgowe i podatkowe
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym, oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej)
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań

Obsługa kadrowo-płacowa

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • sporządzanie pasów wynagrodzeń
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4, PIT 11)
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • przygotowywanie deklaracji PFRON
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Usługi dodatkowe

 • obsługa oraz pomoc przy wdrażaniu zintegrowanego systemu (ERP)
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • przygotowywanie przelewów dla klienta
 • pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu